Hoe verloopt een arbeidsmediation in de praktijk? – 5 stappen richting oplossingen bij een arbeidsconflict

Vaak word ik als mediator* aanbevolen door een verwijzer. Dit kan een bedrijfsarts of Arboarts zijn, de werkgever zelf of bijvoorbeeld een andere externe partij zoals een vertrouwenspersoon, verzuimconsulent of casemanager van een arbodienst. Meestal hoor ik summier wat voor conflict het betreft. Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de privacy en persoonsgegevens.

Stap 1   Kennismakingsgesprek – eerst contact met de opdrachtgever

AVG & Coronaproof

Vaak eerst met werkgever omdat deze als eerste contact heeft opgenomen, daarna met de werknemer(s). Afhankelijk op wiens initiatief de mediation is verzocht vraagt de aanvrager aan de partijen of ze bereid zijn tot mediation en of hun persoonsgegevens mogen worden doorgegeven.

Omdat mediation vrijwillig maar niet vrijblijvend is, is er wel een inspanningsverplichting. Kortom, dat doen of laten om de mediation een kans te geven.

Kennismaking, proces & kosten bij arbeidsmediation

In dit eerste gratis kennismakingsgesprek met werkgever vertel ik wie ik ben, hoe ik werk (conform de richtlijnen MfN / ADR), wat mediation kan betekenen, wat het kost (eventueel met offerte) en hoe lang het gemiddeld duurt. We spreken o.a. over het proces, de verwachtingen en over de geheimhouding.

Tijdens of kort na dit gesprek besluit werkgever of men wel of niet verder wil, waarna het verdere traject gaat lopen na toestemming van alle partijen.

Stap 2   Een-op-een gesprek (caucus) met de arbeidsmediator

Na de kennismaking volgen de 1 op 1 gesprekken om binnen de geheimhouding open en eerlijk te kunnen spreken over de kwestie. Wat er voorgevallen en al ondernomen is en wat de gewenste uitkomst is. Deze kunnen “live” of online gehouden worden conform de geldende richtlijnen (Coronaproof). Als werkgever ook partij is koppelen we dit vaak direct aan de kennismaking.

Stap 3 Arbeidsmediation – samen om tafel (gemiddeld 2-4 gesprekken)

Er zijn hierin diverse opties, maar “live” heeft vaak de voorkeur. Het verschilt nogal of een arbeidsconflict al jaren of pas recent speelt. Gaat het om een conflict waarbij jullie samen verder willen of richting einde dienstverband?

Onder begeleiding van de mediator vinden er een gezamenlijke gesprekken plaats tussen partijen waarbij partijen hun eigen verhaal en zienswijze kunnen vertellen. Zo’n gesprek kan beladen zijn voor alle partijen. Vaak start dit door het tekenen van een mediationovereenkomst waardoor ook de geheimhouding geborgd is.

Check de hele ijsberg – Wat zit onder de ijsberg bij een arbeidsconflict?

De mediator zal wat gecommuniceerd is (verbaal en non-verbaal) uitdiepen en dit samenvatten om tot de kern te komen. Als er veel emoties spelen of loskomen is hier ruimte voor. Soms nemen we even pauze of is het handiger om een andere keer verder te spreken. Er zijn hierin geen wetten, maar vooral mogelijkheden. Ik werk pragmatisch, dus als het snel en zorgvuldig kan is dat ook goed.

In de eventuele navolgende gesprekken worden overige belangrijke zaken besproken of uitgediept. We bespreken de opties, verschillen en de eventuele overlap om samen tot een duurzame oplossing te komen.

Stap 4 Conclusie na arbeidsmediation

Alle problemen, belangen, opties en criteria zijn besproken. De mediator zal deze kort samenvatten waarna partijen worden bekrachtigd om samen een oplossing te zoeken en te vinden of tot een voorlopig advies te komen.

Dat kan variëren van herstel van de werkrelatie, het maken van nieuwe werkafspraken en/of gaan over punten rondom de communicatie. Bij conflicten tijdens ziekteverzuim, een conflict tijdens re-integratie (spoor 1 of spoor 2) of onenigheid over een plan van aanpak spelen er nog meer aspecten een rol (o.a. Wvp). De arbodienst beweegt mee met dit proces en geeft advies, alles met in acht neming van de geheimhouding.

Stap 5 Afspraken na mediation – van gespreksverslag tot vaststellingsovereenkomst (VSO)

Afspraken kunnen gezamenlijk worden vastgelegd door de werkgever en werknemer, de mediator of een (juridisch) adviseur in een vaststellingsovereenkomst (VSO).

Bij een besluit tot einde dienstverband (exit) kan de mediator als neutrale en onpartijdige derde helpen bij het onderhandelingsproces. Zowel praktisch door dit te begeleiden, als bij het samen bedenken en opstellen van de afspraken (VSO). Dit is veel goedkoper dan wanneer een advocaat dit doet. Tevens is er minder risico op escalatie en vertraging omdat er minder mensen aan tafel zitten dan wanneer beide partijen een eigen adviseur hebben. De advocaat kan ook de door partijen en/of mediator opgemaakte VSO toetsen. Er zijn hierin diverse opties die ik graag toelicht.

Gelet op de geheimhouding kunnen partijen in overleg ook (live of op de achtergrond) worden bijgestaan door hun advocaat/jurist en werken we samen richting een oplossing.

Arbeidsmediation – Een mooie kans richting een oplossing

Regelmatig hoor ik terug dat juist het onpartijdige, neutrale en vertrouwelijke karakter van mediation van grote toegevoegde waarde is. Een mediator heeft geen belang bij een specifieke uitkomst maar zal u helpen er samen te komen. Hij is er voor beide partijen en werkt met strikte geheimhouding waardoor zaken bij de 1 op 1 gesprekken snel duidelijk worden. Dit scheelt: onnodige lang verzuim, slepende conflicten met impact op het bedrijf en/of uw thuissituatie, risico op juridisering en biedt helderheid voor iedereen.

Conflicten en miscommunicatie worden duurzaam geadresseerd wat bijdraagt aan werkplezier, positiviteit en een hoopvolle (nieuwe) toekomst.

Bel, mail of app voor een gratis kennismakingsgesprek of druk op de onderstaande link.

Vraag gratis gesprek aan

*Huijben Mediation is erkent MfN registermediator, ADR mediator, conflictcoach en expert onderhandelaar. “Waar een wil is, vind ik met u samen een weg!”

Mediationtest

Mocht u toch liever eerst een snelle online check doen, dan kan dit d.m.v. de mediationtest!

Deze test vult u gratis en vrijblijvend in en u krijgt binnen twee werkdagen een persoonlijk advies op maat. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor een reactie met de uitkomst.

www.huijbenmediation.nl/mediationtest

Werkgebied?

Ik werk van Rotterdam tot Tiel en Utrecht tot Breda met Gorinchem als uitvalsbasis, maar ben bereid om verder te reizen en anders verwijs ik u graag warm door.

Arbeidsmediator Gorinchem – Arbeidsmediator Sliedrecht – Arbeidsmediator Papendrecht Arbeidsmediator Dordrecht – Arbeidsmediator Zwijndrecht – Arbeidsmediator Ridderkerk – Arbeidsmediator Rotterdam – Arbeidsmediator Leerdam – Arbeidsmediator Tiel – Arbeidsmediator Utrecht – Arbeidsmediator Nieuwegein – Arbeidsmediator Sleeuwijk- Arbeidsmediator Almkerk – Arbeidsmediator Zaltbommel – Arbeidsmediator Oosterhout – Arbeidsmediator Breda.