Wat te doen bij ziekteverzuim? Praktische tips!

Steek eens de thermometer in je organisatie!

Niemand kiest ervoor om ziek te zijn. Kunnen werken is meestal een stuk leuker 😉

Voor beide partijen heeft dit gevolgen, zeker als het ernstig is en langer duurt, maar ook als werkgever bijvoorbeeld niet (goed) verzekerd is. Regelmatig ontstaan er juist tijdens ziekte enorme kloven tussen werkgevers en werknemers.

Een deel hiervan kan vrij makkelijk voorkomen worden. Een zorgvuldige(re) aanpak zorgt vaak voor korter ziekteverzuim, werkgeluk en brengt een positieve sfeer en cultuur in het bedrijf.

Zorg voor één aanspreekpunt

Eén vast intern persoon die de zieke werknemer begeleidt tijdens het ziekteverzuim zorgt voor duidelijkheid, rust en stabiliteit. Idealiter fungeert deze persoon ook als doorgeefluik en vraagbaak, dus kennis (Wvp, e.d.) en kunde zijn hierin van belang. Daarnaast moet iemand het proces kunnen begeleiden i.s.m. een casemanager of verzuimconsulent of adviseur.

Zorg voor open en transparante communicatie

Zeker zo belangrijk is een goede communicatie en empathisch zijn.

Bespreek samen de verwachtingen en afspraken (plan van aanpak) in lijn met het advies van de bedrijfsarts (of Arboarts).

Mocht u een arbodienst hebben dan is er vaak nog een adviseur met wie beiden overleg kunnen voeren. Vaak is dit van grote meerwaarde omdat zij naast ervaring op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving. Het helpt als werknemer vrij (zonder tussenkomst of toestemming van werkgever) contact op kan nemen met de bedrijfsarts of mocht er meer spelen, een (interne of externe) vertrouwenspersoon.

Warm contact – bewaak de drempel

Een warm contact draagt enorm bij aan het herstel. Wel moeten werkgevers blijven afwegen wat hierin wenselijk is en wat valt onder “goed werkgeverschap”. Iemand die zwaar overspannen is elke week willen spreken met veel appjes en telefoontjes is niet wenselijk. Werknemers moeten helder kenbaar maken wat voor hen werkt in lijn met het advies van de bedrijfsarts. Dat kost soms ook een stap extra van een werknemer, omdat de drempel (te) hoog is geworden. Biedt structuur en maak heldere afspraken, bijvoorbeeld een vaste dag en tijdstip om de zoveel tijd.

Koetjes en kalfjes of juist niet?

Creëer of zorg voor een positieve sfeer bij elk contact. Als werkgever kan het helpen om even ruimer de tijd te hebben en niet in de hectiek tussen twee meetings te zitten.

Mensen met psychische, stress of burn-out klachten zijn vaak extra betrokken en sensitief.

Stem samen goed af wat er wel of niet gedeeld wordt over het werk of bedrijf zodat iemand niet te veel belast wordt, maar ook niet het gevoel heeft te worden buitengesloten. Dat is echt een zoeken voor beide partijen. Advies met een arbodienst is dan enorm welkom!

Wat meehelpt aan het herstel zou leidend mogen zijn, niet de wens om informatie of behoefte om die te delen.

Lastige zaken bespreken? Geef dit dan vooraf aan.

Soms lopen zaken stroef of zijn er belangrijke punten te bespreken. U merkt als werkgever bijvoorbeeld dat werknemer zich bij re-integratie niet aan de afspraken houdt en moet dit bespreken. Of een van de partijen is zich na advies aan het richten op Spoor 2 (zoekend naar passend werk buiten eigen werkgever), omdat u zeker weet dat u zo niet meer verder kunt of wilt.

Vooraf al iets kenbaar maken over het gespreksonderwerp zorgt ervoor dat beide partijen zich kunnen voorbereiden. Doe dit kort van tevoren, want dat weken kunnen malen zorgt mogelijk voor stress.

Voor werknemers is het de kunst om niet achter elke boom een beer te zien. Durf jezelf ook kritisch in de spiegel aan te kijken en je eigen rol en aandeel te blijven zien. Je hebt (vaak) meer de regie dan je denkt, dus neem die als dat mogelijk is.

Rad van waanzin

Als er genoeg langs elkaar of te weinig is gecommuniceerd merk je dat er langzaam verharding komt en afstand voelbaar is tussen partijen. Dit kan echt door hele kleine dingen ontstaan. Vroeger had je aan een blik genoeg in de samenwerking en nu praat je geheel langs elkaar. Of je komt weer op je werk en alles voelt anders, het “goede gevoel” is minder of zelfs weg.

Ergens heeft het jarenlange vertrouwen een deuk opgelopen of zelfs plaatsgemaakt voor wantrouwen of erger. Voor beide partijen een pijnlijke realiteit waar je ook iets mee kunt doen. Denk aan een conflictcoach of teamcoaching (vraag gerust om vrijblijvende informatie).

Daarnaast merk je soms ook dat er een diepere laag onder zit waardoor dingen gaan zoals ze gaan. Iemand zijn verleden of eerdere ervaringen en (huidige) patronen, kunnen een grote rol spelen in een conflict.

Dienend leiderschap

Of je nu werkgever bent, manager of teamleider, jouw rol en aanpak kunnen het verschil maken! Je bent van grote waarde voor die zieke collega. Zie hem/haar als je teamlid of collega of koppel ze aan iemand die dit kan. Maak dingen bespreekbaar en bekrachtig de ander om zijn/haar rol ook te pakken. Deel het als je iets merkt of ziet (verharding, zakelijkheid, frictie). Dat is een signaal en komt ergens vandaan. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

 

Extra preventieve tips:

  • Investeer tijd en geld in werkplezier en tevredenheid van je werknemers. Juist nu (Corona en digitalisering) is het belangrijk om de verbinding te zoeken en houden) Vb. Bedenk hoe je samen met je team de komende feestdagen (online) wilt invullen).
  • Zoek een goede, betrokken arbodienst (voor advies, neem gerust contact op). Gaan er dingen niet soepel, bespreek dit met hen. Zorg dat hun aanpak op jullie visie aansluit.
  • Maak gebruik van een ervaren conflict-coach die preventief ingeschakeld kan worden als er zaken spelen of betrek een mediator bij een (dreigend) conflict tijdens ziekte of re-integratie.
  • Trek eerder aan de bel! Zo vroeg mogelijk, want dat scheelt enorm in de duur en kosten. Daardoor kunnen we de situatie snel inschatten waardoor er op maat advies gegeven wordt en er veel zaken niet hoeven te escaleren, met alle problemen en kosten van dien.

Gratis kennismakingsgesprek

Graag bied ik u een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan waarin ik mezelf verder voorstel en uitleg hoe mijn werkwijze kan bijdragen aan een oplossing. We kunnen dan ook kort de situatie bespreken en praten over de mogelijkheden.

Bel, mail of app en u zult de meerwaarde en het duurzame effect van mediation ervaren.

Vraag gratis gesprek aan

Mediationtest

Mocht u toch liever eerst een snelle online check doen, dan kan dit d.m.v. de mediationtest! Dit is ook een soort thermometer.

Deze test vult u gratis en vrijblijvend in en u krijgt binnen twee werkdagen een persoonlijk advies op maat. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor een reactie met de uitkomst.

www.huijbenmediation.nl/mediationtest

Werkgebied?

Ik werk van Rotterdam tot Tiel en Utrecht tot Breda met Gorinchem als uitvalsbasis, maar ben bereid om verder te reizen en anders verwijs ik u graag warm door.

Arbeidsmediator Gorinchem – Arbeidsmediator Sliedrecht – Arbeidsmediator Papendrecht Arbeidsmediator Dordrecht – Arbeidsmediator Zwijndrecht – Arbeidsmediator Ridderkerk – Arbeidsmediator Rotterdam – Arbeidsmediator Leerdam – Arbeidsmediator Tiel – Arbeidsmediator Utrecht – Arbeidsmediator Nieuwegein – Arbeidsmediator Sleeuwijk- Arbeidsmediator Almkerk – Arbeidsmediator Zaltbommel – Arbeidsmediator Oosterhout – Arbeidsmediator Breda.

*Ik ben MfN registermediator met accreditatie familiemediation (familieconflicten en scheidingsexpert). Tevens full-certified bij de ADR als: mediator, conflictcoach en expert onderhandelaar. Ik ben zeer actief als arbeidsmediator en heb hiervoor als leidinggevende (manager) veel ervaring opgedaan wat helpt bij een professionele aanpak.